De informatie die u bezoekers laat registreren verschilt per organisatie. Maar over het algemeen registreert u de voornaam, achternaam en de organisatie van de bezoeker. Soms kunt u ook de gegevens noteren waarvoor de bezoeker komt (bijvoorbeeld de afdeling en persoon waar ze een afspraak mee hebben).

Ook wordt automatisch het tijdstip van aankomst en vertrek geregistreerd. Soms is het nodig het identiteitsbewijs ook te controleren; deze gegevens mag u echter niet opslaan.

1

Veiligheid

Bezoekers hebben bij aanmelding kennis genomen van
veiligheidsregels, zoals bijvoorbeeld de BHV-verzamelplaats bij
calamiteiten.

ISO en ARBO

Volgens ISO-9001, ISO-2200 en HACCP is het verplicht een logboek bij te houden en bewijzen dat je de bezoekers op de veiligheidsvoorschriften hebt gewezen.

2
3

Gastvrij

Bezoekers worden vooraf aangemeld en door de optionele aanmeldingsnotificatie, worden ze sneller, en door de correcte persoon begroet. Dit allemaal dankzij gepersonaliseerde software. Wel zo gastvrij.

Efficiënt

De tijd die een bezoeker of onderaannemer doorbrengt in het bedrijf wordt automatisch geregistreerd. Eventuele gevoelige informatie wordt keurig verwijdert, compleet volgens de AVG.

4
5

AVG Proof

Dankzij een overzichtelijk dashboard in het aanmeldportal, beschikt u over een realtime inzicht over zowel bezoekers, onderaannemers en eventueel geldende veiligheidscertificaten.